تبلیغات
کلینیک گیاهپزشکی لوتوس - کاربرد هورمون‌های گیاهی
کلینیک گیاهپزشکی لوتوس

کلینیک گیاه پزشکی لوتوس

کاربرد هورمون‌های گیاهی

پنجشنبه 21 آبان 1388

 

هورمون به موادی اطلاق می‌شود که به مقدار بسیار ناچیز در یک اندام معین از گیاه بوجود می‌آید و در اندام‌های دیگر استفاده می‌شود. با این تعریف شاید تصور شود که هورمون‌ها صرفاً جزء مواد کاملاً درون ساز گیاه هستند، اما همواره اینطور نیست زیرا هورمون‌ها هم در داخل اندام‌های گیاهی و هم به شکل سینتتیک و شیمیایی در خارج ساخته می‌شوند و روی گیاه القا می‌شوند. بنابراین علی رغم اینکه یک تفاوت ناچیز بین این دو نحوه ساخت هورمون موجود است بیشترین تفاوت مربوط به اصطلاح انگلیسی است.
در فارسی هم موادی که بصورت طبیعی در گیاه ساخته می‌شوند و هم موادی که به صورت مصنوعی از خارج به گیاه القا می‌شوند را تحت عنوان هورمون می‌شناسند، اما در اصطلاح انگلیسی موادی را که بصورت طبیعی (در داخل گیاه) ساخته می‌شوند
Plant Hormone و موادی که بطور مصنوعی (در خارج از گیاه)‌ساخته می‌شوند را تحت عنوانPlant Growth Regulators یعنی تنظیم کننده‌های رشد گیاهی می‌شناسند.
در تقسیم بندی‌های خیلی قدیمی‌تر هورمون‌ها بر حسب نوع قابلیت یا کاری كه به عهده دارند، به پنج دسته تقسیم می‌شوند.


هورمون‌ها
1- اكسین‌ها
Auxines
2- ژیبرلین‌ها
Giberellines
3- سیتوكینین‌ها
Cytokinines
4- بازدارنده‌های رشد
Inhibitors
5- اتیلن
Ethylene

اکسین‌ها
Auxines
عوامل موثر بر عملكرد هورمون‌ها در روی گیاهان زینتی
غلظت
Dosageهورمون مصرفی؛
سن فیزیولوژیكی گیاه
اکسین‌ها جزء اولین گروه هورمون‌های كشف شده هستند كه وظایفی همچون تسریع در ریشه‌زایی گیاهان و ریزش گل‌های اضافی درختان میوه را بر عهده دارند. مهم‌ترین عاملی که روی عملکرد اکسین‌ها تأثیر گذار بوده مقدار مصرف اکسین و یا غلظت هورمون مصرفی است. گاهی اوقات یک اکسین معین عامل رشد و تقسیم سلولی است. اما اگر همین ماده را در غلظت
Dosage خیلی زیاد بکار بریم، باعث مرگ و از بین رفتن گیاه می‌شود. بنابراین در مصرف هورمون‌ها مخصوصاً اکسین‌ها غلظت مصرف اهمیت زیادی دارد. عامل دیگری که در روی عملکرد و یا وظیفه خاص اکسین اثر گذار است سن فیزیولوژیکی گیاه مورد استفاده است. بسته به اینکه گیاهان در چه مقطع سنی قرار گرفته‌اند غلظت مصرفی اکسین و زمان القا آن به سن متغیر است و نتایج متفاوتی دارد. اما بطور کلی مهم‌ترین وظایفی را که برای اکسین‌ها می‌شناسیم عبارتند از :
تسریع در ریشه زایی گیاهان سخت ریشه‌زا 3000
ppm - 8000 ppm- مخصوصاً در سطوح بزرگ و واحدهای تولیدی بزرگ که سرعت ریشه‌دار شدن گیاه و زمان آن اهمیت دارد، مصرف و کاربرد اکسین‌ها دارای جایگاه ویژه‌ای است؛
عامل تُنُك کننده در محصولات سال‌آور- به این طریق باعث ریزش گل‌های اضافی درختان می‌شود. مثلاً در درخت سیب حالت سال‌آوری وجود دارد. بدین صورت که در بعضی از سال‌ها میوه زیاد تولید می‌كند و در سال دیگر محصول بسیار ناچیزی دارد. کاربرد اکسین‌ها باعث می‌شود که در سال‌های پر محصول تعداد گل‌های قابل تبدیل به میوه کم شود و در نتیجه عملکرد گیاه در سال‌های مختلف به شکل متعادلی نگه داشته شود.

ژیبرلین‌ها
Giberellines
مهم‌ترین كاربرد ژیبرلین‌ها
GA
جایگزینی سرما در غده‌ها؛
جایگزینی سرما در بذر
دسته نسبتاً بزرگ از هورمون‌های گیاهی ژیبرلین‌ها هستند که در سال‌های حدود 1940 شناخته شدند. کاربرد ژیبرلین‌ها در باغبانی به درشت کردن حبه‌های انگور، وادار كردن غده یا پیاز برای گل‌دهی و جایگزینی سرما در بعضی از بذرهای گیاهان است. بهترین و پرمصرف‌ترین جای مصرف
GA در ژیبرلین‌ها در Flowery culture است که غده‌ها و پیاز‌ها را به کمک سرما وادار به گل‌دهی می‌کنیم، بنابراین ژیبرلین‌ها جایگزین سرما می‌شوند. با تیمار ژیبرلین دوره 3 تا 5 ماهه را که پیازها لازم دارند تا وارد مرحله گل‌دهی شوند را بسیار کوتاه‌تر می‌كنند.
وظیفه دیگر ژیبرلین‌ها جایگزینی سرما در بعضی از بذرها می‌باشد. بعضی از بذرهای گیاهان زینتی نظیرانواع نسترن‌ها نیازمند طی یک دوره سرما قبل از جوانه‌زنی هستند، لذا وقتی این بذرها را با
GA که مخفف ژیبرلین اسید است تیمار کنیم آن را جایگزین یک دوره سرما کرده‌ایم. لازم به ذكر است که تعداد ایزومرهای ژیبرلین خیلی زیاد است از GA1- GA47 شناخته شده‌اند، و در کارخانجات مواد شیمیایی تولید می شوند اما GA3 کاربرد بیشتری دارد. مشخص كردن نوع هورمون و مقدار آن كار بسیار دقیق و ظریفی است كه در آزمایشگاه‌های تخصصی با استفاده از دستگاه HPLC صورت می‌گیرد.

سیتوكینین‌ها
Cytokinines
سیتوکنین‌ها دسته‌ای از هورمون‌ها هستند که وظایف خاص و بسیار تخصصی بر عهده دارند. سیتوکنین‌ها وظایفی همچون کمک به تقسیم سلولی و جلوگیری از پیر شدن گل‌های شاخه بریده را بر عهده دارند كه كمیاب و گران قیمت بوده و دز مصرفی آن‌ها كم است. نقش دیگر سیتوکنین‌ها جلوگیری از پیر شدن گل‌های شاخه بریده
Cut flowers است. سیتوکنین‌ها در محلول پاشی‌های آبی و شیمیایی روی شاخه‌های بریده شده كه برای مدت طولانی نگهداری می‌شوند، کاربرد بسیار خوبی دارند.
انواع سیتوکنین‌ها عبارتست از بنزیل آمینوپورین، زآتین و کینیتین.

بازدارنده‌های رشد
Inhibitors
دسته چهارم از هورمون‌های گیاهی بازدارندگان رشد هستند که نقش متضاد بقیه هورمون‌ها را دارند.نقش سه دسته اول اكسین‌ها، ژیبرلین‌ها و سیتوكینین‌ها در تشویق گیاه به رشد و نمو است ولی ایندسته نقش جلوگیری كننده در رشد را دارند. در گیاه بنت قنسول
Euphorbia Pulcherrimaصورت می‌توان از بازدارنده‌ای مثل B9 استفاده كرد. گیاهان زینتی کاربرد خوب و بسیار اقتصادی دارند واستفاده از این بازدارنده‌ها باعث می‌شود گیاهان کوتاه اما کامل از نظر ساختمان رشدی داشته باشیم. یك پا كوتاهی
دسته‌ای دیگر از مواد بازدارنده که در گیاهان زینتی استفاده می‌شوند آلار
SADH است، گر چه در بعضی از مجامع جهانی منع شده است اما چون مورد استفاده آن برای گیاهان زینتی است و مصرف خوراكی ندارد همچنان قابل استفاده است. بهترین مورد استفاده از آلار یا SADH در طولانی كردن خوشه‌های گل گیاه کاغذی است.

اتیلن
Ethylene
بر خلاف چهار دسته دیگر (كه ابتدا خاصیت هورمونی آن‌ها شناخته شده)، اتیلن ابتدا به عنوان گازی فرار شناخته شد بعد بعنوان هورمون شناسایی شد. اتیلن را در گیاهان زینتی عمدتاً بعنوان هورمون پیری می‌شناسیم، هر وقت که بخواهیم گیاهان را به سمت بلوغ و پیری ببریم کاربرد اتیلن توصیه می‌شود. اتیلن گازی فرار است كه در گیاهان زینتی به هورمون پیری شهرت داشته و باعث رسیده شدن میوه‌هایی هم‌چون موز و گوجه‌فرنگی می‌شود.
مصرف اتیلن بر روی سبز زدایی یا رسیدن میوه‌جات مفید است. اما در گیاهان زینتی بدلیل تشویق به طرف پیری و بلوغ خیلی مفید نیست.
اتیلن بر روی گیاهان خانواده
Coleus blumei خصوصاً گیاه آیکما Aechema خیلی مؤثر بوده و باعث رشد و انگیزه گل دهی در گیاه می‌شود. برای جلوگیری از فعالیت اتیلن و جوان ماندن گیاه از مواد شیمیایی و تركیبات نقره مثل نیترات نقره و تیو سولفات نقره 8-Hydroxy puinoline استفاده می‌كنند. هم‌چنین ماده‌ی شیمیایی دیگر به نام متیل سیكلو پروپان Methyle Cyclo Propane (1-MCP) را بصورت قر‌ص‌هایی در ظرف‌های بسته‌بندی گیاه قرار می‌دهند تا گل مدتی شاداب باقی بماند.

 


chocolate
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 12:00 ب.ظ
This post is truly a pleasant one it assists new internet users,
who are wishing in favor of blogging.
Cialis generic
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:26 ق.ظ

Cheers. Very good stuff!
cialis online nederland cialis generika in deutschland kaufen cialis 10 doctissimo how do cialis pills work tadalafil rezeptfrei cialis apotheke cialis dosage recommendations wow look it cialis mexico cialis professional yohimbe cialis 5 mg schweiz
marijuana
پنجشنبه 3 اسفند 1396 06:28 ب.ظ
کدنویسی من در تلاش است تا من را متقاعد کند که از PHP پیاده سازی کند.net
من همیشه این ایده را به خاطر هزینه هایش دوست داشتم.
اما او هرگز تلاش نمیکند. من از Movable-type استفاده کرده ام
در مورد وب سایت های مختلف برای حدود یک سال و من در مورد اضطراب
تغییر به پلت فرم دیگر من چیزهای فوق العاده شنیده ام
درباره blogengine.net. آیا راهی وجود دارد که بتوانم تمام محتوای وردپرس خود را در آن منتقل کنم؟
هر گونه کمک بسیار قدردانی خواهد شد
Nintendo Switch
جمعه 24 آذر 1396 05:38 ب.ظ
تحسین تعهد شما را به سایت خود و اطلاعات دقیق ارائه می دهد.
خوب است که هر روز یکبار یک وبلاگ بسازید
این همان اطلاعات ناخوشایند بازشده نیست. شگفت آور خواندن!
من سایت شما را نجات دادم و از جمله شما هستم
خوراک RSS به حساب Google من
imvu credit
دوشنبه 13 آذر 1396 07:04 ب.ظ
سلام، این پاراگراف واقعا خوب است و من در مورد وبلاگ نویسی چیزهای زیادی یاد گرفته ام.
با تشکر.
free Nintendo Switch
سه شنبه 7 آذر 1396 09:39 ب.ظ
سلام، شما یک کار عالی انجام داده اید.
من قطعا digg آن و شخصا به دوستان من پیشنهاد.
من مطمئن هستم که از این سایت سود خواهند برد.
cam4 hack / token generator
دوشنبه 6 آذر 1396 10:06 ب.ظ
روز خوب! من می دانم این نوع از موضوع است، اما من تعجب کردم اگر شما می دانستم که در آن من می توانم
برای فرم نظر من یک پلاگین captcha دریافت کنم؟
من از همان پلت فرم وبلاگ به عنوان شما استفاده می کنم و من دارم
مشکل پیدا کردن یکی؟ خیلی ممنون!
medicare supplemental plans
جمعه 3 آذر 1396 06:05 ب.ظ
آیا تا به حال فکر کرده اید که کمی بیش از مقالات خود را دربر دارید؟
منظور من این است که آنچه شما میگویید اساسی و همه چیز است.
با این وجود فقط تصور کنید اگر شما بعضی از عکس ها یا فیلم های عالی را اضافه کردید تا پست های خود را بیشتر "پاپ" بگذارید!

محتوای شما عالی است اما با عکس ها و فیلم ها، این سایت مطمئنا می تواند باشد
یکی از بزرگترین در طاقچه خود است. عالی
وبلاگ!
free gems clash royale
دوشنبه 8 آبان 1396 09:36 ب.ظ
مقاله فوق العاده! این نوع اطلاعات است
که باید در سراسر اینترنت به اشتراک گذاشته شود. ترس در موتورهای جستجو
برای دیگر موقعیت این انتشار بالاتر نیست!

به اینجا بیا تا درباره وبسایت من گفت و گو کنیم. با تشکر از شما =)
local std testing
دوشنبه 8 آبان 1396 12:46 ب.ظ
شما مطمئنا می توانید مهارت های خود را در مقاله ای که می نویسید ببینید.
این بخش برای نویسندگان پرشورتر مانند شما امیدوار است که نگران نباشند بگویند چطور باور دارند.
همیشه از قلب خود پیروی کنی
psychic phone reading
دوشنبه 8 آبان 1396 12:45 ب.ظ
افسانه، چه وب سایت ای است! این وبلاگ، اطلاعات ارزشمندی را برای ما ارائه می دهد
آن بالا
real psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 12:36 ب.ظ
من می دانم که این وب سایت مقالات مرتبط با کیفیت یا بررسی ها و مواد اضافی را ارائه می دهد، آیا وب سایت دیگری وجود دارد
سایت که این نوع از چیزهایی را در کیفیت ارائه می کند؟
cheap psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 07:31 ق.ظ
چه خبر است، مقاله خوب آن در مورد چاپ رسانه، همه ما می دانیم رسانه ها یک منبع عظیمی از اطلاعات است.
myfreecam token generator
یکشنبه 30 مهر 1396 12:53 ق.ظ
تبادل لینک هیچ چیز دیگری جز آن است که تنها قرار دادن لینک وبلاگ شخصی دیگر در صفحه خود را در محل مناسب و شخص دیگری هم همین را به نفع شما انجام دهد.
real psychic readings
دوشنبه 17 مهر 1396 12:43 ق.ظ
همکاران چه چیزهایی دارند، چطور همه چیز و آنچه می خواهید بگویید
در مورد این پست، به نظر من آن واقعا عالی در حمایت از
من
What is leg length discrepancy?
شنبه 1 مهر 1396 05:20 ب.ظ
It's an remarkable piece of writing designed for all the online
visitors; they will get advantage from it I am sure.
What do you do for a sore Achilles tendon?
سه شنبه 28 شهریور 1396 03:42 ق.ظ
Do you have any video of that? I'd like to find out more details.
foot pain gabapentin
سه شنبه 6 تیر 1396 08:51 ب.ظ
Stunning quest there. What happened after? Thanks!
foot pain after walking
سه شنبه 6 تیر 1396 11:07 ق.ظ
Inspiring quest there. What happened after? Thanks!
std testing centers
یکشنبه 4 تیر 1396 07:58 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آیا
نه نشستن درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما موفق به من مؤمن اما تنها برای
کوتاه در حالی که. من هنوز مشکل خود را با
فراز در منطق و یک ممکن است را خوب به پر کسانی
که شکاف. اگر شما که می توانید انجام من را قطعا تا پایان مجذوب.
Cary
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 02:03 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot.
I hope to give something back and aid others like
you aided me.
http://gruesomeschedul35.sosblogs.com
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 12:46 ب.ظ
You could certainly see your skills in the work you write.
The world hopes for even more passionate writers like you
who are not afraid to say how they believe. All the time go after your heart.
manicure
پنجشنبه 31 فروردین 1396 09:53 ق.ظ
Fantastic beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your site, how could i subscribe for a blog site?
The account aided me a applicable deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast offered vibrant transparent concept
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 09:31 ب.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your website.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
Fantastic work!
وفا
چهارشنبه 2 دی 1388 01:05 ب.ظ
بسیار متشکر از مطالبی که نوشته اید واقعا داشتم دنبال اینا میگشتم که اینجا پیدا کردم
منتظر مطالب به روز شما هستم
دانشجوی گیاهپزشکی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
  نظر سنجی
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
آزمایشگاه گیاهپزشکی -کلینیک دات کام. کلینیک گیاهپزشکی لوتوس. ارائه خدمات در امور مربوط به کشاورزی . تهیه نمونه بیماری شناسی و حشره شناسی و تهیهpowerpoint . گردآوری پروژه در تمام زمینه ها . طراحی فضای سبز. پوسترو....